O NAMA


Poljoprivredno prehrambeni kompleks predstavlja temelj poljoprivredne aktivnosti Axereal aktivnosti u Hrvatskoj. Od 2001. godine Poljoprivredno prehrambeni kompleks dio je Axereal, poljoprivredno prehrambena kooperativa i grupa za preradu hrane, a 2015 Axereal tim osna?uje se osnivanjem tvrtke Axereal Croatia.

PPK

POLJOPRIVREDNO PREHRAMBENI KOMPLEKS


Poljoprivredno prehrambeni kompleks je ponosni nositelj tradicije uzgoja ratarskih kultura i poljoprivrednih aktivnosti u okolici Nove Gradi?ke. Na?a tvrtka od 2001. godine dio je francuske grupacije Axereal koju ?ine 100 razli?itih tvrtki u vi?e zemalja. Sjedi?te nam je u Novoj Gradi?ki. Osnovna djelatnost tvrtke je umna?anje i proizvodnja sjemena visoko prinosnih sorti je?ma, p?enice i soje na poljima u okolici Nove Gradi?ke.

Izbor najboljih sorti zahvaljuju?i na?im proizvodnim pokusima, umna?anje osnovnog i certificiranog sjemena, te godi?nja dorada oko 5 000 t sjemena.
PPKOMPLEKS djeluje u suradnji s tvrtkom ISTERRA HRVATSKA na podru?ju sjemenarstva.
Provode?i pokuse tehni?ke naravi, cilj nam je smanjiti tro?kove te pove?ati proizvodnju po jedinici povr?ine poput postrne sjetve kukuruza, postrne sjetve soje, proizvodnje biomase, reducirane obrada tla...

AXEREAL GRUPA


Axereal je francuska, poljoprivredno-prehrambena grupacija. Organizira proizvodnju ?itarica sa farmerima, prodaju visoko produktivnog i kvalitetnog sjemena te otkupljuje merkantilnu robu kako bi je uklju?ila u proizvodnju u svojim tvornicama ili kako bi je izvozila kupcima mediteranskih zemalja.
Axereal komercijalizira 10 milijuna tona ?itarica u Francuskoj, uklju?uju?i oko 3 milijuna tona bra?na, slada i sto?ne hrane proizvedene u vlastitim tvornicama u Francuskoj i Europi.

Axereal grupa
Axereal strastveno vjeruje u pobolj?anje na?e prehrane njeguju?i na?u vezu sa zemljom.

AXEREAL CROATIA


?ele?i zadovoljiti potrebe hrvatskih poljoprivrednika za kvalitetnim sjemenom i sigurnim tr?i?tem za proizvedene sirovinu, 2015. s radom po?inje Axereal Croatia. Proizvodnja pivarskog je?ma je ono po ?emu je Axereal poznat u svijetu, a tako i u Hrvatskoj. Ugovaramo proizvodnju pivarskog je?ma u cijeloj hrvatskoj za potrebe tvornice slada Slavonija slad u Novoj Gradi?ki. Uspje?an model partnerskog odnosa sa kooperantima je?ma ?irimo i na druge ratarske kulture posebice na p?enicu i kukuruz te uljarice, uljanu repicu i soju. Podr?ka na?e tehni?ko komercijalne slu?be je sad jo? dostupnija.
Vi?e saznajte klikom na link...

Axereal Croatia kontakt


AXEREAL Croatia d.o.o.
Kralja Petra Sva?i?a 17
HR-35400 Nova Gradi?ka


Ured / office Zagreb:
AXEREAL Croatia d.o.o.
GRAHOROVA 9A
HR-10000 ZAGREB
T:   +385  1 580 7 900
F:   +385  1 580 7 903