• KOOPERACIJA
Vaš partner za sigurnu suradnju
Tehnološki tim naše tvrtke zadužen je za ugovaranje ratarske proizvodnje. Svoje proizvođače kreditira svim potrebnim repromaterijalom za proizvodnju, pruža potrebne tehnološke savjete te osigurava siguran otkup i isplatu putem ugovora o proizvodnji. Obilaskom vaših usjeva, slanjem obavijesti, web novosti i organizacijom zimskih sastanaka i dana polja ječma, pšenice, kukuruza, suncokreta i sl. nastojimo stečena znanja i iskustva prenijeti proizvođačima. Cilj nam je zajedničkim radom proizvesti kvalitetnu robu koja će na tržištu postići najbolju cijenu. Našu tradiciju korektnog ugovaratelja želimo produljiti i stvoriti još jaču povezanost sa proizvođačima.

Ugovaranje i savjetovanje

Kako postati naš kooperant


Ukoliko želite postati naš kooperant, javite se tehnološkom timu te ispunite obrazac Podaci o proizvođaču. Mi ćemo vas zatim posjetiti. Obratite nam se s povjerenjem putem telefona ili elektroničke pošte.

Dokumentacija:

Podaci o proizvođaču (PDF)

Kontakti:

E-mail: tehnoloski.tim@ppkompleks.hr
Telefon: 035 361 444

Julija Strinavić, dipl. ing.
Tehnološko-komercijalna savjetnica i voditeljica marketinga i komunikacije
Mob: + 385 98 98 36 738
j.strinavic@ppkompleks.hr

Antun Krmpotić, dipl. ing.
Tehnološko-komercijalni savjetnik i voditelj umnažanja sjemena
Mob: + 385 98 98 36 726
a.krmpotic@ppkompleks.hr

Ivan Ivković, dipl. ing.
Tehnološki savjetnik
Mob: + 385 98 98 36 733
i.ivkovic@ppkompleks.hr

Mario Đukić, mag. ing. agr.
Tehnološki savjetnik
Mob: + 385 98 98 36 729
m.dukic@ppkompleks.hr

Uvjeti ugovaranja


Uvjeti ugovaranja proizvodnje za pivarski ječam poznati su prilikom sklapanja ugovora, a isporučeni ječam isplaćuje se u roku 8 dana od dana dospjeća računa. Otkup ostalih ratarskih kultura obavlja se po tržišnim cijenama. Naša tvrtka svoje kooperante opskrbljuje sjemenom i sredstvima za zaštitu bilja te ih kreditira gnojivom. Sav repromaterijal plaća se robom u žetvi, a kreditiranje je beskamatno, izuzev gnojiva. Na cijene sredstava za zaštitu bilja odobrava se rabat kooperantima.

Zastupanje, marketing i distribucija


Uz ugovaranje radimo i na zastupanju, marketingu i distribuciji sjemena sorti i hibrida žitarica i uljarica. Kroz mrežu proizvodnih i demo pokusa koji se postavljaju svake godine na nekoliko lokacija diljem Hrvatske, odabiremo najbolje genetski materijal. Odabrane sorte i hibride distribuiramo do krajnjeg potrošača, a uključeni smo i u otkup proizvedene robe.

Video prilog


Područje djelovanja


Proizvodnja ozimog i jarog pivarskog ječma, za potrebe tvornice slada Slavonija slad d.o.o., ugovara se sa kooperantima na području cijele Hrvatske, dok se ostale ratarske kulture ugovaraju samo na području naše Brodsko-posavske županije.

Otkup pivarskog ječma


Otkup pivarskog ječma obavlja se na više otkupnih mjesta, ovisno o sezoni. Glavno otkupno mjesto je Nova Gradiška, a ječam se otkupljuje i u Vukovaru i Osijeku. Prilikom predaje ječma iz svake prikolice uzima se službeni uzorak na temelju kojeg se određuje kvaliteta ječma (vlaga, proteini, primjese, kalibracija).

Tehnološki tim


Naš tehnološki tim prati usjeve kroz cijelu vegetaciju i daje proizvođačima stručne savjete i upute od sjetve do žetve usjeva. Radi stručnog usavršavanja, ali i ugodnog druženja, svake godine naša tvrtka za svoje kooperante organizira Dan polja ječma u Novoj Gradiški, gdje se predstavljaju novosti u sortimentu, zaštiti i sl.

Tehnološki savjeti

(Kliknite na kulturu za više pojedinosti)

Ječam
Pšenica
Uljana repica
Kukuruz
Soja
Suncokret

Ječam


Proizvodnja pivarskog ječma čini srce djelovanja kooperative naše tvrtke. Tradicija je to koja traje više od deset godina. U programu ugovaranja nalaze se sorte ozimog i jarog pivarskog ječma, a proizvedena roba isporučuje se tvornici slada Slavonija slad u Novoj Gradiški. Svake sezonu ugovaranja pokušavamo unijeti poboljšanja kroz naš kooperantski odnos sa proizvođačima. Nude se nove sorte, nove tehnologije proizvodnje (sjetva jarog ječma u jesen), i što je najvažnije, cijena se prilagođava stanju na tržištu. Tako već treću godinu za redom plaćamo pivarski ječam 5/15/20% više (ovisno o sortimentu) od cijene pšenice. Ovim putem zahvaljujemo svim svojim proizvođačima na uspješnoj dugogodišnjoj suradnji, a one koji su zainteresirani pozivamo da nam se obrate. PPK- Vaš partner za sigurnu suradnju!

Agrotehnika proizvodnje


Ovisno o tome radi li se o proizvodnji ozimog pivarskog ječma ili jarog ječma u jesenskom ili redovnom roku sjetve, primjenjuje se odgovarajuća tehnologija proizvodnje.

Dokumentacija:

Ozimi i jari ječam


Sortiment pivarskog ječma u proizvodnji usklađuje se sa potrebama pivarske industrije. U proizvodnji se nalaze samo one sorte koje daju slad vrhunske kakvoće. Jari pivarski ječam najbolja je sirovina za proizvodnju slada. U kooperaciji se nalaze sorte koje se siju u redovnom roku sjetve, kao i fakultativne sorte za ozimu i/ili jaru sjetvu.

Bolesti i štetnici ječma


Bolesti, korovi i štetnici djeluju na smanjenje prinosa i kvalitete ječma. Da bi se spriječio njihov negativan utjecaj, potrebno je primjeniti odgovarajuća sredstva za zaštitu bilja. Pri tome treba poslušati savjet struke te se pridržavati uputa o primjeni sredstva.

Dokumentacija:

Izvješće o usjevu ječma


Radi osiguranja zdravstveno ispravne hrane, potrebno je pratiti proces proizvodnje ječma, slada i piva od "polja do stola". Zbog navedenog svi proizvođači pivarskog ječma trebaju ispunjavati izvješće o usjevu pivarskog ječma za svako polje na kojem imaju zasnovanu proizvodnju. U izvješću treba upisivati redom sve agrotehničke mjere i korištena sredstva za zaštitu bilja, a svrha je praćenje sljedivosti proizvoda. Ispunjeno izvješće neophodno je predati u žetvi, prilikom prijema robe tehnološkom timu. Osim toga navedeno izvješće pomaže proizvođačima u praćenju tehnologije proizvodnje i ostvarenih rezultata.

Dokumentacija:

Sjetva jarog ječma u jesen


Jari pivarski ječam je visoko kvalitetna sirovina za proizvodnju slada, no hrvatska proizvodnja još uvijek ne zadovoljava potrebe novogradiške sladare. U svrhu podizanja razine proizvodnje na viši nivo uveli smo tehnologiju proizvodnje sjetvom jarog ječma u jesen. Dva su glavna problema koja prate sjetvu jarog ječma u jesen. Prvi je osjetljivost ječma na izmrzavanje, koja je najveća u fazi koleoptile. Jari ječam sijan u jesen treba biti u fazi 4 lista (početak busanja) tijekom zime kako bi mu otpornost na izmrzavanje bila najveća. Stoga preporučamo sjetvu u periodu od 25. listopada - 15. studenog na dubinu od 3cm. Drugi problem je veća osjetljivost ječma na napad bolesti Rynchosporium secalis. Zbog toga će u slučaju ranog i jakog napada bolesti biti potrebna i dva tretiranja. Pogledajte shematski prikaz agrotehnike proizvodnje jarog ječma sijanog u jesen.

Galerija

Dokumentacija:

Sorte


Ozimi ječam

Jari ječam

Pšenica


Naša tvrtka se bavi sjemenarenjem pšenica kako domaćih tako i novih europskih sorti za koje imamo ekskluzivnosti pri distribuciji. Od sezone 2011/12. počeli smo sa ugovaranjem proizvodnje pšenice. Za svaki ugovoreni hektar svojim kooperantima osiguravamo potrebni repromaterijal, a proizvodnju pratimo stručnim savjetima. Otkup pšenice za ugovorene hektare je osiguran, a proizvođači su dužni koristiti certificirano sjeme i pridržavati se agrotehničkih savjeta i načela dobre poljoprivredne prakse. U paleti pšenica koje ugovaramo izdvajamo pšenicu MV Suba - mađarsku sortu poboljšivača. Za sortu MV SUBA našim proizvođačima pšenice osigurana je isplata premije na kvalitetu prema uvjetima iz ugovora.

Uljana repica


Uljana repica zauzima važno mjesto u proizvodnji kako na vlastitim površinama tvrtke PPK d.o.o. tako i u sklopu kooperacije. Ukupno se godišnje posije oko 1000 ha uljane repice što je značajna brojka obzirom na slabu zastupljenost ove kulture u sjetvi na razini cijele Hrvatske. Odlično se uklapa u naš plodored i jedna je od najboljih pretkultura za sjetvu žitarica.

Galerija

Poveznice

Dokumentacija

Bolesti i štetnici uljane repice


Repičin sjajnik, najvažniji štetnik uljane repice - uljanu repicu napada velik broj ekonomski značajnih štetnika koji se mogu podijeliti na jesenske i proljetne. Stoga je potrebno neprekidno pratiti usjeve kako bi se na vrijeme uočila pojava štetnika i provelo suzbijanje. Najvažniji od svih svakako je repičin sjajnik koji čini štete u proljeće izgrizanjem pupova repice. Jesenski štetnici uljane repice - uljanu repicu napada veći broj štetnika koji se mogu podijeliti na jesenske i proljetne. U jesen repicu napadaju kupusni buhači, repičin crvenoglavi buhač, repičina osa listarica, puževi, lisne uši. Pročitajte prilog o jesenskim štetnicima.

Kukuruz


MAS 56.A (FAO 560)


Maisadour vip hibrid MAS 56.A (FAO 560) ostvario je rekordne rezultate u sezoni 2016.
U komparativnom pokusu u organizaciji Savjetodavne službe (lokacija Vaška) MAS 56.A ostvario je najbolji prinos među konkurencijom od 43 hibrida. Ovaj hibrid ima potencijal prinosa iznad 18 tona/hektaru suhog zrna što su pokazali i prošlogodišnji rezultati žetve.
Za što veću sigurnost u proizvodnji preporučamo našu uslugu PRECOSEM kako bi se sjetva obavila u optimalnim rokovima.
MAS 56.A je naša preporuka za ostvarivanje vrhunskih rezultata u proizvodnji kukuruza.

Soja


Naša tvrtka prva je u Hrvatskoj pristupila međunarodnom Udruženju Dunav Soja u jesen 2013. godine. Cilj ovog udruženja je da se u dunavskoj regiji poveća proizvodnja soje koja nije genetski modificirana i smanji uvoz GMO soje iz Južne Amerike i SAD-a. Naši kooperanti i proizvođači soje potpisivanjem ugovora o proizvodnji soje i potpisivanjem ugovora o samoobvezi postaju dio Udruženja Dunav Soja. Sjetvom certificiranog sjemena proizvedenog u Hrvatskoj te pridržavanjem dobre poljoprivredne prakse zadovoljavaju se kriteriji propisani od strane Udruženja Dunav Soja. Prilikom prijema soje u naše silose radi se provjera kvalitete soje na ulazu te se uz standardne parametre kvalitete dodatno provjerava prisustvo GMO-a u soji. Potpisivanjem ugovora o samoobvezi s našom tvrtkom, kooperanti soje ostvarujete pravo na premiju. Za dodatne informacije obratite nam se s povjerenjem.

Poveznice

Dokumentacija

Suncokret


Suncokret je važna uljarica koja se, uz uljanu repicu, nalazi također u programu kooperacije PPKompleksa. Od sezone 2012. U ponudi imamo hibride suncokreta francuske oplemenjivačke kuće Maisadour.

Poveznice

Dokumentacija