Pravne napomene - uvjeti korištenja

Web stranicom www.ppkompleks.hr upravlja Poljoprivredno prehrambeni kompleks d.o.o. (PPKompleks). Početkom korištenja ove web stranice korisnik prihvaća sljedeće uvjete i odredbe korištenja web stranice.

Sve informacije, dokumenti ili drugi pisani materijali objavljuju se samo u opće informativne svrhe. PPKompleks zadržava sva autorska prava koja se tiču sadržaja ove web stranice ili bilo kojeg njezinog dijela (uključujući, ali ne ograničavajući se na: fotografije, strukturu web stranice, pisani materijali). Logotip PPKompleks, trgovačko ime i svi brendovi proizvoda koji se pojavljuju na web stranici su ekskluzivno intelektualno vlasništvo tvrtke PPKompleks, treće strane mogu ih koristiti samo uz prethodnu pisanu suglasnost tvrtke PPKompleks.

Zabranjeno je koristiti, mijenjati, pohranjivati ili stvarati bilo kakvu vrstu prava ili naslova na sadržaju ili bilo kojem njegovom dijelu, fotografijama, tekstovima, zaštitnim znakovima ili robnim markama ili ih koristiti na bilo koji drugi način bez prethodnog pismenog pristanka tvrtke PPKompleks.

Podaci navedeni na web stranici ne smatraju se profesionalnim savjetom. PPKompleks ne odgovara za štetu nastalu zbog poslovnih odluka donesenih na temelju podataka koji se nalaze na web stranici.

U najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom PPKompleks isključuje sve obveze za kontinuirani ili neometan pristup ovoj web stranici. PPKompleks izričito isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu i / ili gubitak koji proizlaze iz pristupa, izravne ili neizravne uporabe web stranice ili informacija, dokumenata ili drugog pismenog materijala dostupnih na web stranici ili iz neprikladnog statusa za upotrebu web stranice ili od nepravilnog rada, neispravnosti, mogućeg kvara ili nejasnoća.

PPKompleks može izmijeniti, revidirati web stranicu, ograničiti ili ukinuti pristup web stranici u bilo kojem trenutku po vlastitom nahođenju.

Za sva pitanja i probleme koji su vezani za korištenje web stranice, a nisu ovdje definirani, primjenjuju se važeći zakoni Republike Hrvatske.